LBT SA innkaller andelshaverne

til årsmøte,

lørdag 14.10.2023 kl 11.00

på Sirma Grendehus

Saksliste

 1. Åpning av leder
 2. Konstituering
  • Valg av 2 møteledere
  • Godkjenne stemmeberettiget og fullmakter
  • Godkjenne Innkallingen
  • Godkjenne saksliste
  • Velge 2 møtedeltakere til å underskrive møteprotokollen
 3. Godkjenne regnskap for 2020, 2021 og 2022
 4. Godkjenne årsberetningen 2020, 2021 og 2022
 5. Vedta og godkjenne arbeidsplan og budsjett 2023
 6. Informasjon om rettsaken mot staten
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Leder 1 år
  • 3 styremedlemmer 2 år
  • 3 varamedlemmer 2 år
  • 2 revisorer
  • Valgkomite 3 medlemmer 1 år
 9. Avslutning

Det serveres Mat, kaker og drikke

Velkommen!

Med hilsen for styret

LederRune Aslaksenraslaksen@outlook.com466 28910
NestlederDan Vidar Rasmusdv-rasmu@online.no911 45 877 
SekretærBenn Larsen bennl@online.no 975 98 378
KassererOdd Tobiassenoddtobi@live.no 970 67 590
StyremedlemOskar Trosten otrosten@gmail.com  911 46 045
StyremedlemLaila Dervo  derv@online.no     402 16 214
StyremedlemBjarne Rikardsen 906 02 321

Vedlegg:

            Regnskap 2020,2021 og 2022

            Årsberetning 2020-2022

            Arbeidsplan og Budsjett 2023