Skriftlig innlegg til sak – Avtale mellom
Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) og
Laksefiskeforeningen i Tanavassdraget (LFT) takker for at vi får levere et
skriftlig innlegg i ovennevnte sak som behandles i kontroll- og
konstitusjonskomiteen.

hele vårt skriftlige innlegg

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3