LBT SA
innkaller andelshaverne
til årsmøte,

lørdag
13.05.2017 kl 12.00
på Sirma
Grendehus


Saksliste:

1. Åpning v/leder

2. Konstituering

2.1. Velge 2 møteledere.

2.2. Godkjenne stemmeberettigede og
fullmakter

2.3. Godkjenne innkallingen

2.4. Godkjenne sakslista

2.5. Velge 2 møtedeltagere til å
underskrive møteprotokollen

3.
Godkjenne regnskap for 2015. Legges frem på årsmøtet.

4.
Godkjenne Årsberetningen for 2016.

5.
Godkjenne regnskap for 2016. Legges frem på årsmøtet.

6.
Budsjett og Årsplan 2017. Legges frem på årsmøte.

6.1. Vedta
og godkjenne budsjett 2017.

6.2. Vedta
og godkjenne årsplan 2017.

7.
Informasjon om Tanavassdragets
fiskeforvaltnings (TF) arbeid

8.
Innkomne saker.

8.1. Forhandlinger
med Finland. Staten har inngått avtale med Finland om fiske i Tanavassdraget.

9.
Valg av:

9.1. Leder
(ett år)

9.2. 3
styremedlemmer (to år)

9.3. 3
varamedlemmer (to år)

9.4. 2 revisorer
(ett år)

9.5. Valgkomite
(3 medlemmer) (ett år)

(sakspapirer trykk pdf 1, 2 og 3)

Protokollen fra årsmøte

Vår fiskerett i Tanavassdraget