Styreleder: Rune Aslaksen

Styremedlemer

Fra Polmak Oskar Trosten og Odd Tobiassen
Fra karasjok Dan Vidar Rasmus og Regine Solbakk
Fra Tana Benn Larsen og Laila Dervo