LBT SA har avhold årsmøte 21.5.2016

vedlagt ligger protokollen