Laksebreveiere i Tanavassdraget SA innkaller andelshavere til årsmøte på Sirma grendehus lørdag den 21.05.16 kl 1200.

Ordinære årsmøtesaker

kafe og loddsalg

velkommen

Arr: styret i LBT SA

Saksliste og årsberetning