Da er fellesmøte gjennomført og det er gjennomført valg av medlemmer til TF.

Følgende kandidater ble valgt fra Tana

Reidar Varsi personlig stedfortreder Oskar Trosten

Rune Aslaksen personlig stedfortreder Jorunn Alice Sottinen

Benn Larsen personlig stedfortreder Raymond Dervola

Følgende kandidater ble valgt fra Karasjok

Edvard Nordsletta personlig stedfortreder Dan Vidar Rasmus

Asbjørn Guttorm personlig stedfortreder Halfdan Næss