det innkalles til årsmøte på sirma grendehus 23.5.2015 kl 1200

se hele innkallingen med saksliste og årsberetningen her