Tanavassdragets fiskeforvaltning vil igjen regulere fiske og fiskekortprisene i Tanavassdraget dette til tross for at ikke finske forvaltningsmyndigheter er med. Dette gjør at reguleringen i praksis gjelder for lokale fiskere på norsk side av vassdraget. Dette er LBT SA sterkt i mot. TF kan heller ikke dokumentere at vassdraget er i negativ vekst. Det forskning viser er at elva er i positiv vekst, også øvre delene av vassdraget.

les hørings innspillet her