LBT SA har protestert mot oppsigelsen av overenskomsten med Finland. det e sendt brev til myndighetene ang LBT sitt syn i saken.

les brevet her