LBT innkaller alle andelshaverne til årsmøte,
lørdag 24. mai 2014, kl. 12.00, på Sirma Grendehus

Saksliste:

1. Åpning og info v/leder i LBT SA

2. Konstituering

2.1 Velge 2 møteledere.

2.2 Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter

2.3 Godkjenne innkallingen

2.4 Godkjenne sakslista

2.5 Velge 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen

3. Godkjenne Årsberetningen for 2013.

4. Innkomne saker.

4.1 Krav om Fellesmøte
med fulle valg.

5. Godkjenne regnskap for 2013. Legges
frem på årsmøtet.

6. Budsjett og Årsplan 2014. Legges frem
på årsmøte.

6.1. Vedta
og godkjenne budsjett 2014.

6.2. Vedta
og godkjenne årsplan 2014.

7. Valg av:

7.1 Leder (ett år)

7.2 3 styremedlemmer
(to år)

7.3 3 varamedlemmer (to år)

7.4 2 revisorer (ett år)

7.5 Valgkomite (3
medlemmer) (ett år)

8. Avslutning

Salg av:

– mat, kaker, drikke

– lodd

Velkommen!

Med
hilsen for styret

Leder, Jorunn Sottinen (e-post:
sottinen@gmail.com, tlf. 952 43305)

Nestleder, Edvard
Nordsletta (e-post: edvardno@hotmail.com, tlf . 47888891)

Sekretær, Benn Larsen (e-post:
bennl@online.no,
tlf. 975 98378)

Kasserer, Odd Tobiassen
(e-post: oddtobi@live.no, tlf. 97067590)