Styrets leder Rune Aslaksen

Styremedlem Dan Vidar Rasmus

Styremedlem Regine Solbakken

Styremedlem Benn Larsen

Styremedlem Odd Tobiassen

Styremedlem Oskar Trosten

Styremedlem Laila Dervo

Varamedlem

Varamedlem Jan Olaf Varsi

Varamedlem Per Andreas Mathisen

Varamedlem Jorunn Alice Sottinen

Varamedlem Hjalmar Hansen

Varamedlem Aage Blien