Tid: KL 12.00
Sted: På Sirma Grendehus

Saksliste:

1. Åpning og info v/leder i LBT

2. Konstituering

2.1 Velge
2 dirigenter.

2.2 Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter

2.3 Godkjenne innkallingen

2.4
Godkjenne sakslista

2.5
Velge 2 delegater til å
underskrive protokollen

3. Godkjenne Årsberetningen 2012.

4. Innkomne saker. Legges frem på
årsmøtet.

4.1 Vedtektsendring, tilpasning til den nye samvirkeloven.

4.2 Oppheve vedtak fra årsmøte 2012, sak 4, Godkjenning av
regnskap for 2011.

4.3 Godkjenne nytt
fremlagt regnskap for 2011. Legges fram på årsmøte.

4.4 Tilbakebetaling
av forhøyet andelsinnskudd.

5. Regnskap 2012. Legges frem på
årsmøtet.

6. Budsjett og Årsplan 2013. Legges
frem på årsmøte.

6.1. Vedta og godkjenne budsjett 2013.

6.2. Vedta og godkjenne årsplan 2013.

7. Valg av:

7.1
Leder (ett år)

7.2 3
styremedlemmer (to år)

7.3
3 varamedlemmer (to år)

7.4
2 revisorer (ett år)

7.5 Valgkomite
(3 medlemmer) (ett år)

7.6
Utvalg som TF har ansvaret
for, skjellprøveprosjekt (ett år)

8. Avslutning

Salg av mat, kaker og drikke.

Husk å ta med sakspapirene til Årsmøte.

Velkommen!

Med
hilsen for styret

Leder, Jorunn Sottinen (e-post: sottinen@gmail.com,
tlf. 952 43305)

Nestleder, Edvard Nordsletta (e-post: edvardno@hotmail.com,
tlf . 47888891)

Sekretær, Benn Larsen (e-post: bennl@online.no,
tlf. 975 98378)

Kasserer, Odd Tobiassen (e-post: oddtobi@live.no,
tlf. 970675909)

Årsmelding 2012 og Sakspapirer