Da har årsmøte valgt å omdanne andelslaget til samvirkeforetak.

Alle andelshavere er fremdeles med som før.

I alt er det 253 andelhavere med i laget

NU HETER VI LAKSEBREVEIERE I TANAVASSDRAGET SA

FORKORTET LBT