LBT innkaller

alle andelshavere

til Ekstraordinært Årsmøte (tidl. kalt Generalforsamling),

lørdag den 1.desember 2012, kl. 12.00 på Grendehuset i Sirma.

Saksliste:

1. Åpning v/Leder i LBT

2. Konstituering

2.1 Velge dirigent og møtesekretær.

2.2 Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter.

2.3 Godkjenne innkallingen.

2.4 Godkjenne sakslista.

2.5 Velge 2 delegater til å underskrive protokollen

3. Stiftelsesmøte Laksebreveiere i Tanavassdraget SA – LBT

Godkjenne vedtekter etter ny samvirkelov.

4. Avslutning

Velkommen!

Med hilsen for styretJorunn Sottinen (leder), Edvard Nordsletta (nestleder), Benn Larsen (sekretær), Odd Tobiassen (kasserer), Asbjørn Guttorm, Åge Eriksen og Torstein Schanche (styremedlemmen)

Forslag til vedtekter