Styret i Laksebreveiere i Tanavassdraget AL, LBT har avdekket at
utgifter til drift og investeringer i Tanavassdragets Fiskeforvaltning, TF,
i fra stiftelsesdato og ut over i 2011, er dekket over driftskontoen til
LBT. Dette er gjort uten at styret i LBT har gitt fullmakt til dette eller
at der er inngått noen formell driftsavtale mellom LBT og TF.

TF er etablert med stiftelsesdato den 29.03.11 og de må fra og med denne
dag bære egne omkostninger.

LBT har i dag på grunnlag av styrevedtak den 1.11.2012, levert krav til TF
om tilbakebetaling av alle utlegg til drift og investeringer av TF som er
gått over LBTs driftskonto i 2011.
Kravet fra LBT til TF er på kr 573 020.00

Styret i LBT har gitt undertegnede fullmakt til å svare på spørsmål fra
pressen i forbindelse med denne saken.

Ef

Benn Larsen
Sekretær LBT
Telefon 975 98 378

Følgeskriv til kravet

Sagat 8.11.12 del 1

Sagat 8.11.12 del 2